Bejt Simcha

Z NAŠICH AKTIVIT


Základem naší činnosti jsou pravidelné bohoslužby (Kabalat šabat každý pátek, veškeré židovské svátky a významné dny).
Pořádáme různé příležitostné akce - přednášky, pro rodiny s dětmi tzv. workshopy (tématické dílny zaměřené na jednotlivé židovské svátky), výlety za židovskými památkami.

Se značným zájmem veřejnosti se setkal i cyklus přednášek Různé chutě judaismu. Po několik let nabízeli specielně vybraní lektoři zajímavé pohledy na židovství často i z nečekaných úhlů.

V červenci 2011 proběhl již pátý ročník reformního šabatonu - víkendového setkání reformně smýšlejících Židů z celé ČR (a částečně i zahraničí). Součástí reformního šabatonu jsou vždy bohoslužby, přednášky, diskuse, studium ve skupinách, workshopy a kulturní akce.

Od podzimu 2001 vydáváme měsíčník Maskil, který dlouhodobě patří mezi nejčtenější periodika tohoto typu u nás. Časopis je distribuován pouze za poštovné do všech židovských obcí a dalších institucí v celé České republice. Kvalitu časopisu ocenila nedávno Národní knihovna ČR, jež nyní průběžně archivuje internetové stránky, na nichž se nacházejí kompletně všechny ročníky Maskilu.

Pořádáme kulturní akce - v minulých letech to byl koncertní cyklus Neznámá hudba pražských synagog (v roce 2010 proběhl 6. ročník). Od roku 2011 jsme zahájili sérii společensko-kulturních setkání nazvaných Epes rares.


Pro zájemce pořádáme kurz Úvod do judaismu.


Zájemcům nabízíme také možnost studia hebrejštiny.


Od dubna 2010 sídlí Bejt Simcha na adrese Maiselova 4, Praha 1. Scházíme se každý pátek k bohoslužbě Kabalat Šabat, která bývá spojena s přednáškou, diskusí či kulturním programem. Naším kantorem (chazanem), který vede většinu bohoslužeb, je Ivan Kohout. Příležitostně vede bohoslužby David J. Reitschläger, který rovněž připravuje pravidelné drašot - výklady k týdennímu oddílu Tóry.
Začali jsme se scházet v roce 1980 pod vedením Sylvie Wittmannové. Původně jsme se scházeli každé dva týdny a četli a diskutovali o židovství nebo zpívali a hráli na kytaru či klavír. Organizaci Bejt Simcha založila po Sametové revoluci skupinka kolem Sylvie Wittmannové, rabínky Joan Friedmanové (jež tehdy studovala v Praze) a Otto Rotta.”Sidur

Dále probíhají i společné oslavy židovských svátků. Oslavy svátků a přednášky jsou příležitostně vedeny zahraničními rabíny (r. Moshe Yehudai, r. Johanna Hershensohn, r. Andrew Goldstein a další). Sdružení Bejt Simcha se skládá jednak ze členů, jednak z Klubu přátel sdružení (např. rodinní příslušníci členů), dohromady má v současnosti přibližně 100 členů. Zastoupeny jsou všechny věkové kategorie, včetně dětí, které se akcí účastní se svými rodiči.
K modlitbám využíváme svůj vlastní hebrejsko-český sidur Hegjon lev (הגיון לב, vyd. 2008), jenž obsahuje modlitby progresivního směru pro Šabat, svátky a všední dny a je opatřen též fonetickou transkripcí.

V roce 1994 byla Bejt Simcha zaregistrována u Ministerstva vnitra ČR jako občanské sdružení a vzápětí se stala členem Evropského unie progresivního judaismu (EUPJ). Od roku 2002 je Bejt Simcha rovněž přidruženou organizací Federace židovských obcí v ČR a také přidruženým členem americké federace rekonstruktivního judaismu (JRF).

Skupina asi dvaceti lidí z Prahy, Plzně a Bratislavy se scházela na přednášky rabínky Joan Friedman. To byl počátek výročních seminářů ve Wittmannovic domě v severních Čechách.


 

Anketa

Zúčastňujete se akcí Bejt Simcha?
 

Bookmark and Share

Nové Akce