DARY A DOTACE
  1. Federace židovských obcí v ČR (FŽO), Praha, Česká republika
  2. Světová unie progresivního judaismu (World Union for Progressive Judaism - WUPJ), Jeruzalém, Izrael
  3. Holandský humanitární fond (Dutch Humanitarian Fund - JHF), Haag, Holandsko
  4. Nadační fond obětem holocaustu (NFOH), Praha, Česká republika
  5. Ministerstvo kultury ČR, Praha, Česká republika
  6. Hlavní město Praha, Česká republika

Bejt Simcha je neziskovým sdružením, které však svým členům, příznivcům i veřejnosti nabízí široké spektrum aktivit náboženských, vzdělávacích a kulturních. Vaše pomoc je pro nás klíčová. Uvítáme jakoukoliv pomoc; nejen finanční, ale také přednášející, rabíny, knihy, rituální předměty a podobně.

Dobrovolné dary na podporu Bejt Simcha lze zasílat na níže uvedený bankovní účet s variabilním symbolem 99999. V případě, že chcete přesně vymezit účel, na nějž má být Váš příspěvek použit nebo požadujete potvrzení o poskytnutí daru, kontaktujte nás.

Příspěvky na vydávání časopisu Maskil mají variabilní symbol 88888, číslo účtu je stejné.

Na stejný bankovní účet lze zasílat i členské příspěvky (600 Kč ročně, studenti a senioři 300 Kč ročně), variabilní symbol je 44444. V popisu platby uveďte, prosím, své jméno, ať můžeme platbu přiřadit.

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Název účtu: Bejt Simcha, Komerční Banka, Italská 2, Praha 2, 120 24, Czech Republic

Číslo účtu: 86-8959560207 / 0100

Swift: KOMBCZPP

IBAN: CZ1201000000868959560207