SOUČASNÉ PROJEKTY

1. ŽIDOVSKÝ ROK

společné oslavy židovských svátků, vzpomínkové akce u příležitosti výročí významných historických událostí, spojeno vždy s výkladem o historii a významu příslušného svátku či památného dne.

2. ŽIDOVSKÁ RODINA

Cyklus aktivit, jejichž cílem je podpořit účast celých rodin na náboženském životě naší komunity - patří sem zejména speciální dětské bohoslužby, oslavy svátků pro děti či kreativní workshopy.

3. NEORTODOXNÍ JUDAISMUS

volný cyklus přednášek a seminářů, vedených zahraničními rabíny i místními lektory.

4. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

cyklus přednášek o zajímavých osobnostech židovských dějin, náboženského a kulturního života.

5. ÚDRŽBA ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK

pravidelné i příležitostné brigády na židovských hřbitovech (Nový židovský hřbitov v Praze, Velký Pěčín u Telče) a jiných památkách (statek-památník malíře F. M. Nágla v Kostelní Myslové, po záplavách Terezín, pražské Židovské město).

6. MASKIL

židovský měsíčník, je distribuován do všech židovských obcí a dalších institucí v ČR, členům Bejt Simcha a dále je odebírán celou řadou individuálních zájemců; vychází v nákladu 600 kusů, v rozsahu 24 stran.

7. BOHOSLUŽBY V SYNAGOGÁCH

společně se členy zahraničních židovských obcí (USA, Nový Zéland, Austrálie, Velká Británie), kteří s sebou přivážejí Tóry pocházející z bývalého Československa, příležitostně navštěvujeme bývalá židovská místa (např. Heřmanův Městec, Kolín) a společnou modlitbou si připomínáme odkaz našich předků.