• slide1.png
  • slide2CZECH.png

KDO JSME

Bejt Simcha [ Dům radosti ] je reformní židovská komunita, jejíž aktivity myšlenkově vycházejí především ze závěrů tzv. „Columbus Platform“, kongresu reformních rabínů z roku 1937, který byl v mnoha ohledech návratem dobového reformního hnutí k tradiční podobě judaismu.

Tóru považujeme za nevyčerpatelný pramen života židovského národa a společně se všemi kongregacemi židovského lidu stvrzujeme náš závazek Tóru studovat a uvádět do našich životů její příkazy. Kongregace Bejt Simcha je členem evropské sekce World Union for Progressive Judaism (WUPJ) - a přidruženým členem Federace židovských obcí v ČR.

PROGRAM AKCÍ

Pozor, naše činnost se přesouvá na novou adresu. Kdy, které aktivity budeme rozvíjet prosíme zatím sledujte prostřednictvím zasílané e-mailové zprávy o programu.

CO U NÁS NAJDETE

Těžištěm naší činnosti jsou pravidelné oslavy šabatu a židovských svátků. V Bejt Simcha se potkáte s novými lidmi, můžete strávit čas návštěvou pravidelných či nepravidelných akcí, o kterých se dozvíte z emailu, pokud si jej u nás zaregistrujete. 

Můžete se také účastnit některých projektů nebo se pustit do studia hebrejštiny či judaismu, jejichž lekce probíhají u nás v Bejt Simcha hned několikrát týdně.

V rámci Bejt Simcha organizujeme vzdělávací programy pro své členy i další zájemce a snažíme se prezentovat židovskou kulturu veřejnosti. Dalšími pilíři naší činnosti jsou pak také aktivity vydavatelské. 

ENGLISH VERSION | OZNAMY | ADMIN