Jom Kipur: šacharit, musaf a jizkor v Pinkasově synagoze

19. září 2018, 10:30 (Středa)
Pinkasova synagoga, Široká 3, Praha 1

Jom Kipur: kniha Jonáš, Neila, havdala a zakončení půstu

19. září 2018, 18:00 (Středa)
Maiselova 4, Praha 1
Příspěvky do vegetariánského občerstvení jsou vítány.

Hebrejština - kurz BET+ (pokročilí)

20. září 2018, 18:00 (Čtvrtek)
Maiselova 4, Praha 1

Hebrejština - kurz BET (středně pokročilí)

20. září 2018, 19:30 (Čtvrtek)
Maiselova 4, Praha 1

Kabalat Šabat

21. září 2018, 18:30 (Pátek)
Maiselova 4, Praha 1
Příspěvky do vegetariánského občerstvení jsou vítány.

Sukotová bohoslužba v děčínské synagoze

23. září 2018, 16:00 (Neděle)
Žižkova 4, Děčín
Zájemci nechť se, prosím, hlásí na mail kehila@bejtsimcha.cz