Maskil

We have been publishing Maskil, a monthly journal of the Jewish reform community Bejt Simcha, since the autumn of 2001. The magazine has been one of the most widely read periodicals of this type in our country for a long time. It is sponsored and distributed only for postage to all Jewish communities and institutions and libraries throughout the Czech Republic. Currently, Maskil is available in printed and electronic form.

If you are interested in Maskil (20 pages, 11 issues) in printed form, write or call +420 603 393 558. It is published in 600 copies with up to 20 pages per issue.

Maskil on Twitteru 


YOU CAN FIND ALL ISSUES RELEASED SO FAR IN OUR ARCHIVE

Archive Maskil


Redakce

Hlavní redaktor: Radka Lím Lábendz

Střih: Michal Spevák

Redakční rada: Pavlína Schultz, Tomáš Novotný, Věra Razáková, Jan Fingerland

Jazyková korektura: Tereza Macigová

Maskil Online: Michal Spevák 

Grafická úprava a sazba: Studio Designiq

Tisk: GRAFOTECHNA PLUS, sro

ISSN: 2570-6373

Jak poslat článek nebo přispět do redakce

Bejt Simcha adresa pro zasílání příspěvků: BEJT SIMCHA, Maiselova 18, 110 00 Praha 1 nebo  email .

Podpořte vydávání časopisu

Uvítáme váš jednorázový nebo pravidelný finanční příspěvek na vydávání časopisu v jakékoli výši. Odešlete jej prosím na následující bankovní účet. 

Číslo účtu: 86-8959560207/0100

IBAN: CZ12010000008959560207

SWIFT: KOMBCZPP

Název účtu:  Bejt Simcha, Komerční banka, Italská 2, Praha 2, 120 00

Variabilní symbol: 88888

Děkujeme Ministerstvu kultury ČR, Federaci židovských obcí v ČR a Nadačnímu fondu pro oběti holocaustu za laskavou podporu.

Registrace organizace

Registrace Ministerstva kultury ČR č. E 14877, vydané Židovskou reformní kongregací Bejt Simcha, přidružený člen Federace židovských obcí ČR, Maiselova 18, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 61385735, email: redakce (zavináč) maskil.cz