PŘISPĚJTE NA NAŠI ČINNOST

Uvítáme Vaši pomoc

  v případě zájmu, pro daňové účely, rádi vydáme potvrzení o daru neziskové organizaci 

Vaše pomoc je pro nás klíčová

Jsme neziskovým sdružením, které realizuje široké spektrum náboženských, vzdělávacích a kulturních aktivit. Uvítáme i jinou pomoc než finanční – můžete darovat knihy, rituální předměty, pomoci s kontakty na přednášející a rabíny atd. Pokud máte konkrétní představu, na co byste rádi přispěli a/nebo potřebujete vystavit Potvrzení o daru, kontaktujte nás

Číslo účtu

86-8959560207/0100

IBAN

CZ12 0100 0000 8689 5956 0207

SWIFT

KOMBCZPP

Jméno účtu

Bejt Simcha, Komerční banka, Italská 2, Praha 2, 120 00

Prosíme, uveďte u Vaší platby jméno a zvolený účel pomoci, abychom ji lépe zařadili. 

Variabilní symboly:

03 NA PODPORU ČASOPISU MASKIL

02 NA PODPORU KOMUNITY BEJT SIMCHA 

01 NA ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A ČINNOST 


Příklad jednorázové platby nebo pravidelného příspěvku


1200 Kč nebo 50 € nebo 55 $ /ročně

100 Kč nebo 4 € nebo 5 $ /měsíčně


DĚKUJEME


Naši dárci a partneři

Finančně nás podporují individuální dárci, organizace, progresivní židovské instituce, státními instituce, nadace i firemní dárci. Za podporu děkujeme mimo jiné těmto subjektům:

  • Federace židovských obcí v ČR (FŽO), Praha, Česká republika
  • Dutch Jewish Humanitarian Fund - JHF, Haag, Holandsko
  • Nadační fond obětem holocaustu (NFOH), Praha, Česká republika
  • Ministerstvo kultury ČR, Praha, Česká republika
  • Hlavní město Praha, Česká republika
  • Židovská obec v Praze
  • World Union for Progressive Judaism - WUPJ, Jeruzalém, Izrael

Loga partnerů