KDO JSME

Bejt Simcha Dům radosti ]

Jsme reformní židovská komunita, jejíž aktivity myšlenkově vycházejí především ze závěrů tzv. "Columbus Platform", kongresu reformních rabínů z roku 1937, který byl v mnoha ohledech návratem dobového reformního hnutí k tradiční podobě judaismu. Svým členům, příznivcům i veřejnosti nabízíme mnoho náboženských, vzdělávacích a kulturních aktivit.

Tóru považujeme za nevyčerpatelný pramen života židovského národa

a společně se všemi kongregacemi židovského lidu stvrzujeme náš závazek Tóru studovat a uvádět její příkazy do našich životů. 

Spolupráce 

Kongregace Bejt Simcha je členem evropské sekce World Union for Progressive Judaism (WUPJ) - a přidruženým členem Federace židovských obcí v ČR.

Z naší historie

Již v osmdesátých letech se formovala skupina okolo Sylvie Wittmannové, která pořádala více či méně pravidelná setkání, kde se četly a diskutovaly židovské texty, zpívaly a hrály židovské písničky. Po Sametové revoluci skupinka kolem Sylvie Wittmannové, rabínky Joan Friedmanové (jež tehdy studovala v Praze) a Otto Rotta vytvořila skupinu asi dvaceti lidí z Prahy, Plzně a Bratislavy, který se scházela na přednášky rabínky Joan Friedman. To byl počátek výročních seminářů ve venkovském domě, na sever od Prahy, který patřil rodině Wittmannových. V roce 1994 byla již funkční Bejt Simcha formálně zaregistrována u Ministerstva vnitra ČR, jako občanské sdružení a vzápětí se stala členem Evropského unie progresivního judaismu (EUPJ).

Od roku 2002 je Bejt Simcha rovněž přidruženou organizací Federace židovských obcí v ČR a také přidruženým členem americké federace rekonstruktivního judaismu (JRF). Od podzimu 2001 vydává měsíčník Maskil, který dlouhodobě patří mezi nejčtenější periodika tohoto typu u nás. Časopis je sponzorován a distribuován pouze za poštovné do všech židovských obcí a dalších institucí a knihoven v celé České republice.

Uspořádali jsme za ta léta již nespočet náboženský, kulturních a společenských akcí. Od dubna 2010 sídlila Bejt Simcha na adrese Maiselova 4, Praha 1 a od roku 2015 je zapsaným spolkem podle nového Občanského zákoníku. Od roku 2020 sídlí na adrese Židovská radnice. K trvalým kvalitám Bejt Simcha patří pravidelné bohoslužby pod vedením kvalifikovaného chazana, Ivana Kohouta. (Ivan Kohout se narodil v roce 1984 v Praze. Vystudoval teologii a judaistiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po magisterském studiu pokračoval v doktorském programu a napsal disertační práci o exegetických přístupech ke knize Zohar.) Působí jako kantor Bejt Simcha a Židovské obce Děčín. Své kantorské vzdělání získal na Abraham Geiger College v Berlíně, kde se v prosinci 2022 uskutečnila jeho slavnostní kantorská investitura. Vedle synagogálního zpěvu se věnuje také práci pedagogické a vědecké. 

Jsme vyhledávanou komunitou pro židovské skupiny i jednotlivce, kteří hledají útočiště a přátelské prostředí při svých návštěvách Prahy. Mnoho věhlasných rabínů a židovských myslitelů nás poctilo svojí návštěvou, vedli u nás bohoslužby, měli u nás draši, přednášky nebo besedy.

Další neodmyslitelnou součástí našich aktivit byly a jsou vzdělávací přednášky a kurzy vedené kvalifikovanými lektory a to jak v judaismu, tak ve znalosti hebrejštiny nebo židovské liturgie. Uspořádali jsme již mnohé příležitostné akce, jak pro rodiny s dětmi (tematické dílny zaměřené na jednotlivé židovské svátky), tak pro skupiny mládeže nebo dospělých, jako výlety za židovskými památkami, řady přednášek a školení. Celou historií komunity Bejt Simcha byla finančně podporována jak židovskými institucemi, státními institucemi, tak různými organizacemi, nadacemi, podniky a mnoha individuálními dárci. 


ZÁKONNÉ FORMÁLNÍ INFORMACE 

BEJT SIMCHA

PŘEDSTAVENSTVO BEJT SIMCHA

PŘEDSEDA A ZÁSTUPCE V RADĚ FŽO: Michal Spevák

PRVNÍ MÍSTOPŘEDSEDA: Ivan Kohout

DRUHÝ MÍSTOPŘEDSEDA: Jan Kindermann

ČLENOVÉ: Věra Razák, Olga Melzochová

REVIZNÍ KOMISE BEJT SIMCHA

ČLENOVÉ: Matěj Kotrba, Alena Musilová, Elisa Speváková