BEJT SIMCHA

Naše aktuální projekty

Realizujeme mnoho náboženských, vzdělávacích a kulturních aktivit. Zúčastnit se jich mohou členové, příznivci i veřejnost. Těžištěm naší činnosti jsou pravidelné oslavy šabatu a židovských svátků, a vydavatelská činnost.

V Bejt Simcha se potkáte s novými lidmi, můžete se účastnit akcí, o kterých se dozvíte z emailu, pokud si jej u nás zaregistrujeteMůžete se také účastnit některých projektů nebo se pustit do studia hebrejštiny či judaismu, jejichž lekce probíhají několikrát týdně. 

Organizujeme vzdělávací programy. Zapojujeme lidi a rodiny do náboženského života a komunity. Prezentujeme a přibližujeme židovskou kulturu veřejnosti. 


ŽIDOVSKÝ ROK

Společné oslavy židovských svátků, zapojení rodin do náboženského života komunity, vzpomínkové akce u příležitosti výročí významných historických událostí. 


NEORTODOXNÍ JUDAISMUS

Volný cyklus přednášek a seminářů, vedených zahraničními rabíny i místními lektory.


VYDÁVÁNÍ ČASOPIS MASKIL

Židovský měsíčník Maskil, distribuovaný do všech židovských obcí a dalších institucí v ČR, členům Bejt Simcha, který vydáváme pravidelně v nákladu 600 kusů.


ÚDRŽBA ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK

Pravidelné i příležitostné brigády na židovských hřbitovech (Nový židovský hřbitov v Praze, Velký Pěčín u Telče) a jiných památkách (statek-památník malíře F. M. Nágla v Kostelní Myslové, po záplavách Terezín, pražské Židovské město).

ŽIDOVSKÁ RODINA

Cyklus aktivit podporujících účast celých rodin na náboženském životě naší komunity - např. speciální dětské bohoslužby, oslavy svátků pro děti či kreativní workshop.


BOHOSLUŽBY V SYNAGOGÁCH

Společně se členy zahraničních židovských obcí (USA, Nový Zéland, Austrálie, Velká Británie) navštěvujeme bývalá židovská místa (např. Heřmanův Městec, Kolín) a společnou modlitbou si připomínáme odkaz našich předků.


VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

Cyklus přednášek o zajímavých osobnostech židovských dějin, náboženského a kulturního života.