Maskil

Časopis Maskil, věstník židovské reformní komunity Bejt Simcha, vydáváme od podzimu roku 2001. Patří dlouhodobě mezi nejčtenější periodika tohoto typu u nás. Časopis je sponzorován a distribuován pouze za poštovné do všech židovských obcí a dalších institucí a knihoven v celé České republice. V současné době je časopis Maskil dostupný v tištěné i v elektronické podobě.

Pokud máte zájem o Maskil v tištěné podobě, napište si nebo zavolejte na +420 603 393 558. Vychází měsíčně v rozsah 20 stran.

Na otázku Umělé Inteligenci, co je Maskil, Umělá Inteligence odpovídá:

Maskil je hebrejský termín používaný v židovské tradici k označení osoby, která se věnuje intelektuálnímu a duchovnímu růstu.

Maskilové jsou lidé, kteří se snaží hlouběji porozumět náboženství, filozofii, literatuře a dalším oblastem vzdělání. Tento termín je spojený s osvícenským hnutím v judaismu, které se snažilo propojit tradiční náboženskou praxi s moderními intelektuálními myšlenkami.


VŠECHNA DOPOSUD VYDANÁ ČÍSLA V NAŠEM ARCHIVU

Archiv Maskil


Redakce

Vedoucí redaktorka: Radka Lím Labendz

Redaktor: Michal Spevák

Redakční rada: Pavlína Schultz, Tomáš Novotný, Věra Razáková, Jan Fingerland

Korektury: Tereza Macigová

Maskil Online: Michal Spevák

Grafická úprava a sazba: Studio Designiq

Tisk: GRAFOTECHNA PLUS, s. r. o.

ISSN: 2570-6373

Jak poslat článek či příspěvek do redakce

Adresa Bejt Simcha pro posílání příspěvků: BEJT SIMCHA, Maiselova 18, 110 00 Praha 1 nebo emailem.

Podpořte vydávání časopisu

Přivítáme Váš příspěvek na vydávání věstníku, jednorázový či pravidelný, v libovolné výši. Poslat jej můžete na bankovní účet vedený u KB, 

číslo účtu: 86-8959560207/0100

VS: 88888

Za laskavou podporu děkujeme Ministerstvu kultury ČR, Federaci židovských obcí v ČR, Nadačnímu fondu obětem holocaustu.

Registrace

Registrace MK ČR č. E 14877, Vydává židovská reformní kongregace Bejt Simcha, přidružený člen Federace židovských obcí ČR, Maiselova 18, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 61385735, email: redakce zavináč maskil.cz